Home Page » TAPS » TAPS H.S. - U.S.A » METRIC - U.S.A
 
Categories METRIC - U.S.A

H.S. Metric Tap Sets (Taper, Plug, and Bottom) - U.S.A

H.S. TAPER TAPS - U.S.A
H.S. TAPER TAPS - U.S.A

H.S. PLUG TAPS - U.S.A
H.S. PLUG TAPS - U.S.A

H.S. BOTTOM TAPS - U.S.A
H.S. BOTTOM TAPS - U.S.A

H.S. SPIRAL POINT TAPS - U.S.A
H.S. SPIRAL POINT TAPS - U.S.A